💢💥 MAKSIAT MENGHALANGI DATANGNYA RIZKI 📦🎁Bag 2

IMG-20150403-WA0028

===================

💢💥 MAKSIAT MENGHALANGI DATANGNYA RIZKI 📦🎁

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

               

♻ Bagian ke 2

💺📚 AL-IMAM IBNU QOYYIM AL-JAUZIYYAH  رحمه الله  Continue reading

Advertisements

☑JADILAH ENGKAU SEORANG HAMBA YANG TERKUAT☑

IMG-20150406-WA0040

👇👇👇

☑JADILAH ENGKAU SEORANG HAMBA YANG TERKUAT☑

📝Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata :

 

✋” Memohon pertolongan kepada Allah, bertawakkal, bergegas menghadap kepadanya, dan berdoa hanya kepada Allah. 

Itu merupakan sebab yang mengantarkan seorang hamba menjadi kuat. Serta akan menjadi mudah segala urusannya.  Continue reading

✎As-Salafiyyah bukan sekedar jubah yang bisa dikenakan oleh siapa yang mau, dan apa bila dia ingin melepasnya maka ia lepaskan!

1416785538635

———————

🌱 Al-Imam Muqbil bin Hadi rahimahullah berkata,

 

“as-Salafiyyah bukan sekedar jubah yang bisa dikenakan oleh siapa yang mau, dan apa bila dia ingin melepasnya maka ia lepaskan!

🌻 Namun as-salafiyyah adalah BERPEGANG TEGUH kepada :

☑ KITABULLAH

☑ SUNNAH RASULULLAH

☑ DI ATAS PAHAM SALAFUS SHALIH.” Continue reading

❓KEANEHAN DARI KEADAAN MANUSIA

IMG-20150308-WA0022

»»»¦※¦※¦※¦«««

 

🌅 Renungan Pagi 🌅

————————————————

❓KEANEHAN DARI KEADAAN MANUSIA.

————————————————

📝 Imam Ibnu Muflih Al-Hanbali rohimahulloh.

 

👉 Termasuk keanehan apa yang aku kritisi dari keadaan manusia ialah banyak yang meratapi atas kehancuran negeri, kematian karib kerabat dan orang-orang tua, dan menangisi rezeki (yang mereka terima) dengan mencela zaman dan penduduknya, dan menyebutkan penderitaan kehidupan di dalamnya. Continue reading

🔐Penjagaan Hati

IMG-20150306-WA0025

🔰🔰🔰🔰🔰

 

🔐Penjagaan Hati

 

📁قال ابن الجوزي رحمه الله تعالي:

 

📈فينبغي للحارس أن يعرف جميع أبواب الحصن الذي قد وكل بحفظه وجميع الثلم وأن لا يفتر عن الحراسة لحظة فإن العدو ما يفتر

🌿قال رجل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة

✔Berkata Ibnul Jauzi rahimahullahu ta’ala: Continue reading

MUTIARA HIKMAH DARI NASEHAT SALAFUL UMMAH (bab 7)

catatanmms77

MUTIARA HIKMAH DARI NASEHAT SALAFUL UMMAH

 

🚨 BAB 7 : Sebab-Sebab Hilangnya Agama 

 

. Abdullah bin Ad Dailamy berkata :

“Sesungguhnya sebab pertama hilangnya agama ini adalah meninggalkan As Sunnah. Agama ini akan hilang sunnah demi sunnah sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas.”

(Al Lalikai 1/93 nomor 127, Ad Darimy 1/58 nomor 97, dan Ibnu Wadldlah dalam Al Bida’ 73)

Continue reading

MUTIARA HIKMAH DARI NASEHAT SALAFUL UMMAH (bab 8)

Catatanmms 34

MUTIARA HIKMAH DARI NASEHAT SALAFUL UMMAH

 

BAB 8 : Jeleknya Ahli Ahwa’ dan Ahli Bid’ah🔪

 

. Dari Abi Hurairah radliyallahu ‘anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda :

“Akan ada di akhir zaman nanti para dajjal dan pendusta, mereka mendatangimu dengan hadits-hadits yang belum pernah didengar oleh kamu dan bapak-bapak kamu maka hati-hatilah kamu dari mereka, mereka jangan sampai menyesatkan kamu dan menimbulkan fitnah terhadapmu.”

Continue reading

MUTIARA HIKMAH DARI NASEHAT SALAFUL UMMAH (bab 5)

catatanmms104

MUTIARA HIKMAH DARI NASEHAT SALAFUL UMMAH

 

📜 BAB 5 : Tanda-Tanda Ahlus Sunnah 

 

. Imam Al Barbahary berkata :

“Jika kamu lihat seseorang mencintai Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan Usaid bin Hudlair radliyallahu ‘anhum maka ketahuilah bahwa ia pengikut sunnah –Insya Allah– dan jika kamu lihat seseorang mencintai Ayyub, Ibnu ‘Aun, Yunus bin ‘Ubaid, ‘Abdullah bin Idris Al Audi, Asy Sya’bi, Malik bin Mighwal, Yazid bin Zurai, Mu’adz bin Mu’adz, Wahb bin Jarir, Hammad bin Salamah, Hammad bin Zaid, Malik bin Anas, Al Auza’i, dan Zaidah bin Qudamah maka ketahuilah bahwa ia pengikut sunnah begitu pula jika ada seseorang mencintai Ahmad bin Hanbal, Al Hajjaj bin Al Minhal, Ahmad bin Nashr serta menyebut kebaikan mereka dan berpendapat dengan pendapat mereka maka ketahuilah ia adalah seorang Sunni.”

(Syarhus Sunnah 119-121)

Continue reading