🌑 MAKSIAT MENYEBABKAN KEHAMPAAN HATI DARI MENGINGAT ALLOH 🌑

IMG-20150403-WA0033

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

🌑 MAKSIAT MENYEBABKAN KEHAMPAAN HATI DARI MENGINGAT ALLOH 🌑

〰〰〰〰〰〰〰〰

 ♻ Bagian ke 3⃣

💺📚 AL-IMAM IBNUL QOYYIM AL-JAUZIYYAH رحمه الله

 

💐⭕ ومنها: وحشة يجدها العاصى في قلبه بينه و بين الله، ﻻ توازنها وﻻ تقارنها لذة أصلا. ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها، لم تف بتلك والوحشة.

 

💉☀ وهذا أمر ﻻ يحس به إﻻ من في قلبه حياة، وما لجرح بميت إيلام، فلو لم تترك الذنوب إﻻ حذرا من وقوع تلك الو حشة، لكان العاقل حريا بتركها.

 

🎯🚧 و شكى رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه، فقال له: 

إذا كنت قد أو حشتك الذنوب

فدعها إذا شئت واستأنس

و ليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب، فالله المستعان.

 

💐⭕ Diantara akibat buruk perbuatan maksiat dan dosa adalah: Kehampaan hati yang dirasakan oleh pelaku maksiat, antara dirinya dan Alloh, sama sekali tidak dapat dibanding dengan kelezatan apa pun. Meskipun seluruh kelezatan dunia terkumpul padanya, tetap saja dia tidak akan mampu menutupi rasa hampa tersebut.

  

💉☀ Hal ini tidak dirasakan, kecuali oleh orang yang hatinya hidup, sebagaimana disebutkan dalam syair:

 

🔨🔪 و ما لجرح بميت إيلام

 

🔨🔪 Luka itu tidak akan menyakitkan orang yang sudah mati.

 

⚠ Sekiranya dosa-dosa tidak di tinggalkan melainkan untuk menghindari kehampaan tersebut, tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkanya.

 

🎯🚧 Ada yang mengadu kepada sebagian orang arif tentang kehampaan yang dirasakannya dalam jiwa, lalu pengaduan ini ditanggapi dengan sya’ir berikut: 

 

🎒⏳ إذا كنت قد أو حشتك الذنوب ¤ فدعها إذا شئت واستأ نس

 

🎒⏳Bila engkau telah merasa hampa karena dosa ¤ maka tinggalkanlah dia, jika engkau mau, dan raihlah kebahagiaan. Tidak ada yang terasa lebih pahit bagi hati daripada kehampaan yang disebabkan dosa di atas dosa. Wallohul musta’an.

 

✏ Bersambung In Sya Allah ……….

 

📚 SUMBER: AD-DAA’ WA AD-DAWAA’

 

📝Alih Bahasa: Miqdad al-Ghifary hafizhahullaah.

 

〰〰〰〰〰〰〰〰〰

🌎 WhatsApp Riyadhul Jannah

 

🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻🌹🌻

Advertisements