-JALAN YANG LURUS~

wp-wsi-026

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

-JALAN YANG LURUS~

💺Syaikhul Islam –rohimahulloh- berkata: 

 

💬“Sesungguhnya jalan yang lurus itu mencakup perkara-perkara batin yang terdapat dalam hati, baik berupa keyakinan, kehendak dan sebagainya. 

 

🔆Demikian pula mencakup perkara-perkara dzohir (yang nampak), baik berupa perkataan atau perbuatan. 

 

📦 Hal itu terkadang berupa perkara peribadatan dan terkadang berupa perkara adat-istiadat, baik dalam berpakaian, makanan, pernikahan, tempat tinggal, persatuan, perpecahan, safar, bermukim, kendaraan dan lain sebagainya.” 

 

📚(Iqtidho’ Ash-Shirothil Mustaqim: 1/92)

〰〰〰〰〰〰〰

 

💺Ibnul Qoyyim –rohimahulloh- berkata: 

 

💬“Siapa yang diberi petunjuk (hidayah) di dunia ini kepada jalan yang lurus yang karenanya diutuslah para Rosul dan diturunkanlah kitab-kitab suci, niscaya ia akan diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus kelak, mengantarkannya kepada jannah (surga) dan negeri pembalasan amalan. 

 

👣Semakin kokoh kaki seorang hamba di atas jalan yang lurus ini yang telah dibentangkan oleh Alloh untuk hamba-hamba-Nya di dunia, maka demikian juga kekokohannya di atas jalan yang terbentang di atas punggung Jahannam. 

 

✈Seberapa panjang kadar perjalanannya di atas jalan ini, maka akan mempengaruhi perjalanannya kelak di atasjalan itu (di akherat kelak). 

 

⚡Sebagian mereka ada yang melewatinya dengan secepat kilat, 

sebagian yang lain melewatinya dengan sekejap mata, 

sebagian lainnya secepat angin, 

sebagian lainnya seperti mengendarai kendaraan, 

sebagian mereka berlari dan yang lainnya berjalan. 

Di antara mereka ada yang  merangkak. 

 

🔥Sebagian mereka ada yang selamat dalam keadaan terkoyak-koyak dan sebagian yang lain terbanting ke neraka.

 

⛵ Maka hendaknya seorang hamba itu melihat perjalanan hidupnya di atas jalan ini (di dunia) sama persis dengan jalan akherat itu sebagai balasan yang setimpal.

 

{هل تجزون إلا ما كنتم تعملون}

 

💬“Tiadalah kalian dibalasi, melainkan setimpal dengan apa yang dahulu kalian kerjakan.”

 (QS. An-Naml: 90)

 

💥Hendaknya pula seseorang itu melihat kepada syubuhat dan syahawat yang memalingkannya dari perjalanan di atas jalan yang lurus ini. 

 

♨Sesungguhnya itu merupakan cakar-cakar besi yang berada di tepi-tepi shiroth (di akherat) yang menyambar dan merintangi seseorang yang melewatinya.

 

🔥 Jika syubhat-syubhat dan syahawat itu banyak terjadi dan menguat di dunia ini, maka di sana demikian juga keadaannya.

 

{وما ربّك بظلّام للعبيد}

 

💬“Sekali-kali tidaklah Robb-mu itu menganiaya hamba-hamba-Nya.” 

(QS. Fushilat: 46).”

 

📚(Madarijus Salikin; Al-Matholibul ‘Aliyah Allati Isytamalat ‘Alaiha Shurotul Fatihah: 1/15, cet. Darul Hadits)  

 

🗻❊WhatsApp Minhajus Sunnah

[Ikhwah_NangaNanga Kendari]

❊ منتدى المعهد منهاج السنة الكنداري.

Advertisements