🌹Muslimah Menggapai Hidayah🌹

IMG-20150306-WA0041

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

 

🌹Muslimah Menggapai Hidayah🌹

Oleh: Al-Ustadz Abdullah Jakarty

 

💡Sungguh sebuah keberuntungan, kenikmatan dan kebahagiaan ketika Allah memberikan hidayah kepada seseorang. Dengan hidayah itu ia hidup bahagia di dunia dan kelak di akhirat. Tentu saja semua orang menginginkannya. Namun, tidak semua orang menempuh jalan untuk mendapatkannya, yaitu berusaha agar Allah memberikan hidayah taufik kepadanya sehingga ia senantiasa melakukan apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang menyebabkan murka-Nya. Dengan sebab inilah seseorang akan hidup bahagia di dunia dan kelak di akhirat. Kita sangat butuh terhadap hidayah taufik Allah subhanahu wata’ala.

 

🌷 Al-Hafizh Ibnu Rajab al-Hambali berkata,

“Hidayah ada dua macam. Yang pertama, hidayah yang umum, yaitu hidayah kepada Islam dan iman. Inilah keadaan orang-orang beriman. Yang kedua, hidayah yang terperinci, yaitu hidayah kepada perincian bagian-bagian dari iman dan Islam serta pertolongan untuk melaksanakannya. Hidayah yang seperti ini dibutuhkan oleh setiap orang yang beriman siang dan malam. ”

 

🌼Oleh karena itu, Allah subhanahu wata’ala memerintahkan para hamba-Nya pada setiap rakaat shalat untuk membaca,

“Tunjukilah kami jalan yang lurus.”

(Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, karya Ibnu Rajab hlm. 426)

 

Oleh karena itu, wahai muslimah, bersemangatlah menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Inilah cara untuk hidup berbahagia di dunia dan kelak di akhirat.

 

✔ Di antara sebab-sebab mendapatkan hidayah adalah:

 

1⃣.     Beriman kepada Allah subhanahu wata’ala

 

👉Tentang hal ini, Allah subhanahu wata’ala berfirman,

 

“Barang siapa beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.”

(at-Taghabun: 11)

 

 

2⃣.     Mentadaburi al-Qur’an.

 

Membaca, memahami, dan mentadaburi al-Qur’an adalah sebab seseorang mendapat hidayah.

 

👉Hal ini sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

(Yunus: 57)

 

 

3⃣.     Berpegang teguh kepada agama Allah.

 

👉Allah subhanahu wata’ala berfirman,

“Barang siapa berpegang teguh kepada (agama) Allah, sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus.”

(Ali Imran: 101)

 

 

4⃣.     Mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

 

Orang yang ittiba’ (mengikuti) Rasulullah shallallahu alaihi wasallam , niscaya Allah akan memberikan hidayah kepadanya.

 

👉Allah subhanahu wata’ala berfirman,

“(Orang) yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”

(az-Zumar: 18)

 

 

5⃣.     Bertobat kepada Allah subhanahu wata’ala

 

Siapa yang bertobat kepada Allah dengan jujur, melepaskan diri dari perbuatan dosa yang pernah ia lakukan, menyesalinya, dan bertekad kuat untuk tidak melakukannya lagi, niscaya Allah akan memberinya hidayah.

 

👉Allah subhanahu wata’ala berfirman,

“Dan Dia menunjuki orang-orang yang bertobat kepada-Nya.”

(ar-Ra’d: 27)

 

 

6⃣     Bersungguh-sungguh mendapatkan hidayah Allah.

 

Seseorang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah dari Allah niscaya ia akan diberi hidayah.

 

👉 Allah subhanahu wata’ala berfirman,

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

(al-Ankabut: 69)

 

 

7⃣.     Mendirikan shalat

 

👉Allah subhanahu wata’ala berfirman tentang shalat,

“(Yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

(Luqman: 4—5)

 

 

8⃣.     Membaca sirah (perjalanan hidup) para nabi dan orang-orang saleh serta berusaha meneladani mereka.

 

👉Tentang hal ini, Allah subhanahu wata’ala berfirman,

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman.”

(Yusuf: 111)

 

 

9⃣.     Berdoa meminta hidayah kepada Allah.

 

Tidak ada yang dapat memberi hidayah taufik selain Allah subhanahu wata’ala. Oleh karena itu, hendaknya seseorang senantiasa berdoa meminta hidayah kepada Allah subhanahu wata’ala

 

👉Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk meminta hidayah adalah,

 

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

 

“Ya Allah, aku memohon petunjuk, ketakwaaan, kesucian, dan rasa cukup.”

(HR. Muslim no. 7079)

 

 

Demikianlah beberapa hal yang dapat mengantarkan seseorang mendapat hidayah.

 

Semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah kepada apa-apa yang dia cintai dan ridhai.

 

 

sumber: http://qonitah.com/muslimah-menggapai-hidayah/

 

🌹❀Syarhus Sunnah lin Nisaa`

📝❀شرح السنة للنساء

 

✿●●✿✿✿✿●●✿

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s