🔥KETIKA ILMU MENJADI BENCANA UNTUK DIRIMU🔥

camerancollage2015_03_05_233444

⚡📚⚡

❈❈❈❈❈

 

🔥KETIKA ILMU MENJADI BENCANA UNTUK DIRIMU🔥

 

💺 قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

 

✨🍏 ﺇﻥ ﺛﻤﺮﺓ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻤَﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻠﻤﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺑﺎﻻً ﻋﻠﻴﻪ

 

🌹 ﻭﻣَﻦ ﻟﻢ ﻳﺪﻉُ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﻗﺎﺻﺮًﺍ ﻋﻠﻴﻪ،

 

💎 ﻣَﻦ ﻋﻤﻞ ﺑِﻤَﺎ ﻋﻠﻢ ﻭﺭّﺛﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰَّ ﻭﺟﻞ:

 

🔅 ﴿ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﻫْﺘَﺪَﻭْﺍ ﺯَﺍﺩَﻫُﻢْ ﻫُﺪﻯً ﻭَﺁﺗَﺎﻫُﻢْ ﺗَﻘْﻮَﺍﻫُﻢْ﴾ ‏[ﻣﺤﻤﺪ : 17‏]،

 

💫💔 ﻭﻣَﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑِﻤَﺎ ﻋﻠﻢ ﺃﻭﺷَﻚَ ﺃﻥ ﻳُﻨﺰﻉ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :

 

📖 ﴿ ﻓَﺒِﻤَﺎ ﻧَﻘْﻀِﻬِﻢْ ﻣِﻴﺜَﺎﻗَﻬُﻢْ ﻟَﻌَﻨَّﺎﻫُﻢْ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻗُﻠُﻮﺑَﻬُﻢْ ﻗَﺎﺳِﻴَﺔً ﻳُﺤَﺮِّﻓُﻮﻥَ ﺍﻟْﻜَﻠِﻢَ ﻋَﻦْ ﻣَﻮَﺍﺿِﻌِﻪِ ﻭَﻧَﺴُﻮﺍ ﺣَﻈّﺎً ﻣِﻤَّﺎ ﺫُﻛِّﺮُﻭﺍ ﺑِﻪِ ﴾ ‏[ ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: 13 ‏]،

 

🌟 ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ :

 

🔹‏«ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻬﺘﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻥ ﺃﺟﺎﺏ ﻭﺇﻻ ﺍﺭﺗﺤﻞ‏»

 

🍂 ﻭﻗﻴﻞ :

 

🔸‏«ﻗﻴِّﺪﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻴِّﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ‏».

 

ℹ📄http://www.ibnothaimeen.com/all/khotab/article_66.shtml

 

***

 

💺Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin rahimahullah berkata:

 

✨🍏 Sesungguhnya buah dari ilmu adalah beramal dan berdakwah kepada Allah. Oleh sebab itu barangsiapa yang tidak mengamalkan ilmunya maka ilmunya itu adalah bencana baginya. 

 

🌹Dan barangsiapa yang tidak berdakwah kepada manusia maka ilmunya hanya terbatas untuk dirinya sendiri.

 

💎 Barangsiapa yang mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu tentang apa-apa yang belum dia ketahui sebagaimana firman Allah ‘azza wa jalla:

 

🔅ﻭَﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﺍﻫْﺘَﺪَﻭْﺍ ﺯَﺍﺩَﻫُﻢْ ﻫُﺪﻯً ﻭَﺁﺗَﺎﻫُﻢْ ﺗَﻘْﻮَﺍﻫُﻢ

 

🔅”Orang-orang yang mengikuti petunjuk itu Allah akan tambahkan kepada mereka hidayah dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan.”

(Muhammad : 17)

 

💫💔 Dan barangsiapa tidak mengamalkan apa yang telah diketahuinya hampir saja ilmu itu lepas dari hatinya sebagaimana firman Allah ta’ala :

 

📖 ﻓَﺒِﻤَﺎ ﻧَﻘْﻀِﻬِﻢْ ﻣِﻴﺜَﺎﻗَﻬُﻢْ ﻟَﻌَﻨَّﺎﻫُﻢْ ﻭَﺟَﻌَﻠْﻨَﺎ ﻗُﻠُﻮﺑَﻬُﻢْ ﻗَﺎﺳِﻴَﺔً ﻳُﺤَﺮِّﻓُﻮﻥَ ﺍﻟْﻜَﻠِﻢَ ﻋَﻦْ ﻣَﻮَﺍﺿِﻌِﻪِ ﻭَﻧَﺴُﻮﺍ ﺣَﻈّﺎً ﻣِﻤَّﺎ ﺫُﻛِّﺮُﻭﺍ ﺑِﻪ

 

📖 “(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami kutuki mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka merubah perkataan (Allah) dari tempat-tempatnya, dan mereka (sengaja) melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya.”

( Al Maidah: 13)

 

🌟Dan telah dikatakan:

 

🔹ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻳﻬﺘﻒ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻥ ﺃﺟﺎﺏ ﻭﺇﻻ ارتحل

 

“Ilmu akan bersorak bila diamalkan, namun bila tidak, maka ia akan pergi.”

 

🍂Dan dikatakan juga:

 

🔸ﻗﻴِّﺪﻭﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻴِّﺪﻭﻧﻪ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ‏

 

“Ikatlah ilmu dengan mengamalkannya sebagaimana engkau mengikatnya dengan tulisan.”

__________

 

🔵⇝ASAF

 

📜✪ WhatsApp Syarhus Sunnah

📃✪ منتدى شرح السنة

💝F.A.S. Forum Akhwat Salafiyyah

🍒 منتدى الأخوات السلفية

⇋⇌⇋⇌⇋⇌⇋⇌⇋

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s